Beskyd model kitshow 2020

BESKYD MODEL KIT SHOW 2020 ZRUŠENO!

S ohledem na současnou virovou situaci byl tradiční květnový termín odložen s výhledem náhradního. Avšak vzhledem k tomu, že zavedená omezení jsou uvolňována poněkud chaoticky formou náhodného procesu, je složité jakýkoliv náhradní termín definovat.

Z těchto důvodů letošní ročník Beskyd model kitshow definitivně rušíme a těšíme na shledanou v lepších časech, a to v sobotu 8.5.2021.