Beskyd model kitshow 2022

Po dvou zrušených letech vypadá letošní termín BMKS velice nadějně, větší hrozbou než virus se zdá být jeden šílenec na východě.
Aby komplikací nebylo málo, probíhá rekonstrukce prostranství před KDK, budeme muset upravit prohlídkové trasy pro návštěvníky.
Sledujete náš web a facebook.