Informace pro obchodníky

Uspořádání sálu zůstává stejné jako ve dvou předešlých letech, obchodníci tedy budou mimo hlavní sál s výjimkou jeviště.

  • k dispozici jsou stoly o rozměrech 120x80cm
  • počet stolů pro prodejce je dle možností prodejního místa
  • prodejci budou umístění v hlavní části KDK kolem sálu v obou patrech, burza pak na chodbě ke kinu
  • individuální dohoda ceny možná na základě předchozích účastí a/nebo podpory akce
  • nelze umístit prodejní místa přímo na sál (nové bezpečnostní opatření)
  • počet prodejních míst je omezen, rozhoduje datum přihlášení nebo spolupráce na akci
  • plán rozmístění prodejců bude vyvěšen na webu a na viditelných místech na akci

Zájemce o prodej na Kitshow prosíme o kontakt mailem na známou adresu. Děkujeme.