Vítejte! / Welcome!

20. ročník Beskyd Model Kit Show, 2016

2016-kit-img02

20. ročník
BESKYD MODEL KIT SHOW

Sobota, 30. 4. 2016 | 9.00 – 18.00
Neděle, 1. 5. 2016 | 9.00 – 12.00

KOPŘIVNICE
Kulturní dům Kopřivnice

GPS 49.5991797N, 18.1447078E

 

HLAVNÍ SOUTĚŽE

 • Mezinárodní výstava a soutěž modelů ve vyhlášených kategoriích
 • Soutěž o „Poháry Evropské Unie“ – vyhlašují členské kluby Visegrádu
 • Soutěž modelů mládeže do 15 let

 

ZVLÁŠTNÍ CENY A TROFEJE

 • Ceny „MORAVSKÝ KNIPL“ a „MORAVSKÝ ŠRAPNEL“
 • Cena a trofej značky TATRA
 • Cena a trofej 211. taktické „Tygří letky“ Čáslav
 • Cena firmy „4+“ MARK I – modely letadel 1:144
 • Trofej aeroarcheologického klubu vojenské historie ze Suchdolu n/O

 

PRODEJNÍ EXPOZICE MODELÁŘSKÝCH FIREM A BURZA MODELŮ
 

DOPROVODNÉ PROGRAMY

 • Výstava modelových železnic modelářů z Chocně
 • Sičova drobná železnice – povožení dětí zmenšenou parní lokomotivou
 • Předvádění dálkově řízených modelů automobilů a pozemní techniky
 • Virtuální simulace řízení letadel členy SVK – SQUADRON
 • Expozice funkční repliky letadla z I.světové války ALBATROS DFW C.V.
 • Vystoupení a účast členů klubů vojenské historie
 • Venkovní výstava soutěžních vozidel týmu BONVER DAKAR

20th
BESKYD MODEL KIT SHOW

Saturday, April 30, 2016 | 9:00 – 18:00
Sunday, May 1, 2016 | 9:00 – 12:00

KOPRIVNICE (CZ)
Cultural House Koprivnice

GPS 49.5991797N, 18.1447078E

 

MAIN COMPETITION

 • International exhibition and competition models in categories announced
 • Competition for „Cups of the European Union“ – announced by member clubs Visegrad
 • Competition models to youth 15 years of age

 

SPECIAL PRIZES AND TROPHIES

 • Prices „MORAVSKÝ KNIPL“ and „MORAVSKÝ ŠRAPNEL“
 • Price and trophy signs „TATRA“
 • Price and trophy 211. taktic „Tiger squadron“ Čáslav
 • Price firm „4+“ I MARK – aircraft models 1:144
 • Trophy aeroarcheologic military history club from Suchdol n/O

 

KIT PRODUCES SALES PRESENTATION AND BURSA OF MODELS
 

ACCOMPANYING PROGRAMS

 • The exhibition model railway modelers from Choceň
 • Sič small railroad – rides for children miniature steam locomotive
 • Demonstration of remote-controlled model cars and ground equipment
 • Virtual simulation of aircraft members SVK – SQUADRON
 • Exposure functional replicas of aircraft from World War I ALBATROS DFW C.V.
 • Presentations and participation of members of military history clubs
 • Outdoor exhibition of competition vehicles BONVER DAKAR TEAM

2016-kit-plakat

LAŠSKÁ BRÁNA BESKYD

Kopřivnice společně s Příborem, Štramberkem a Hukvaldy tvoří turisticky zajímavou oblast, která tvoří vstupní bránu do Beskyd. Dnes je tato oblast známa jako Lašská brána Beskyd. Najdete zde mnoho zajímavostí, které stojí za to poznat.

V Kopřivnici jsou to Technické muzeum Tatra, Lašské muzeum v Šustalově vile, Muzeum Fojtství nebo rozhledna na Bílé hoře, v Příboře rodný dům Sigmunda Freuda, Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda nebo městská památková rezervace; ve Štramberku hrad Trúba, jeskyně Šipka, botanická zahrada nebo Muzeum Zdeňka Buriana a na Hukvaldech hrad Hukvaldy, tropický skleník či Památník Leoše Janáčka.

Sponzoři a partneři
 
Tiskařské práce a grafické úpravy provedla tiskárna BORGIS Kopřivnice.
Počasí
Hotely & penziony