IX International Festival of Plastic Scale Models – Bytom

Od partnerů z Polska přišla pozvánka na IX. ročník jejich modelářského festivalu, který se koná v Bytomi 25. – 26.2.2012.