Organizační tým BESKYD MODEL KIT SHOW

Své dotazy a požadavky pište na mail beskydkitshow@seznam.cz

Ing. Roman Kresta

vedoucí týmu/chairman, styk s prodejci

telefon: +420 603 465 345


beskydkitshow@seznam.cz

Ing. Libor Špůrek

organizační a technické zajištění

telefon: +420 723 050 132

beskydkitshow@seznam.cz

Bc. Petr Koliba

organizační a technické zajištění

telefon: +420 737 331 571

beskydkitshow@seznam.cz

Ing. Karel Čvančara

kontakt s médii a sponzory

telefon: +420 602 581 847

Lenka Nenutilová

ředitelka SVČ LUNA Příbor

telefon: +420 732 902 256
luna@lunapribor.cz

Jaromír Hruškovský

přejímka modelů, organizace

telefon: +420 734 657 042