Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím v Kovářské

Zástupci tohoto muzea jsou po několik posledních let aktivními účastníky Beskyd Model Kit Show a přispívají tak ke zvýšení její úrovně a zajímavosti. V trvalém kontaktu s muzeem a zapojen do jeho činnosti je náš kolega Ing. Karel Čvančara, který poskytl informaci o nejbližší významné akci pořádané muzeem:

Odhalení pomníku čtyřem hrdinům z Velkého útěku ze zajateckého tábora „Stalag Luft III Sagan“ v březnu 1944. Slavnostní odhalení pomníku bude 24.3.2012 v Mostu.