Parkování na Kitshow

Parkování je zajištěno za sportovní halou na velkém hřišti s asfaltovým povrchem. Vjezd na hřiště je ze Školní ulice před křižovatkou s ulicí Pod Bílou horou.
Doporučujeme využít možnosti parkování na parkovišti před hotelem TATRA. Toto místo je výhodné, zejména pro ty, kteří plánují návštěvu Technického muzea TATRA. Zde kromě automobilů TATRA můžete shlédnout i výstavu reprodukovaných obrazů Karla Gotta.