Tokaj 2012 MakettShow

Prezident modelářského klubu Miskolci Makettezők Egyesülete pan Báthori Gábor zve modeláře na Tokaj 2012 MakettShow, která se koná v městečku Tokaj ve dnech 31.3. a 1.4. 2012.