Zajímavosti v doprovodném programu

Na ploše před KDK bude v provozu Sičova drobná železnice. Jedná se o funkční model zahradní železnice v měřítku 1:8 – parní lokomotivy, vagónů a kolejiště. Vagóny mohou vozit děti. Více informací najdete na www.sicova-drobna-zeleznice.cz.

Ve vnitřních prostorách KDK bude několik funkčních modelových železnic modelářů z Chocně. Více na www.malevlaky.cz.

Před KDK bude instalován výstavní stan firmy TATRA, ve kterém budou předváděny dálkově ovládané modely stavebních strojů, automobilů, vojenské techniky a vozidel off road. Představeny budou i funkční modely kamionů TATRA v měřítku 1:10.

Ve stanu bude také umístěna výstava několika leteckých motorů a jiných artefaktů sestřelených letounů v době II. světové války, pocházejících z archeologických vykopávek Klubu vojenské historie ze Suchdolu nad Odrou.

V prostoru před KDK proběhnou v obou dnech bojové scény předvádějících osvobozovací boje v roce 1945. S ohledem na změny v zákonech to bude patrně poslední veřejné vystoupení tohoto druhu v ČR!

Stále ještě jednáme o vystoupení skupiny vojenské historie v dobových uniformách napoleonské armády i s funkčním dělem.

Tradičně nebudou chybět vozidla ze současné produkce firmy TATRA.